Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Pengarna ska användas till att se till att alla myndigheter rapporterar in IT-attacker samt ge stöd och hjälp så myndigheterna ska kunna skydda sig bättre.

Teckna din prenumeration på Aktuell Säkerhet här

– Det är för att upptäcka mer och hjälpa till att försöka åtgärda eventuella brister i it-säkerheten, säger Morgan Johansson till Ny Teknik.

#2. Annonser

Vidare meddelade Johansson att regeringen sammanlagt satsar över hundra miljoner kronor nästa år på ökad IT-säkerhet om anslagen till Säpo och FRA räknas in.